Begeleiding

Voor de debiteuren die wel willen, maar niet kunnen betalen, bieden wij de mogelijkheid samen te zoeken naar een oplossing. We proberen alle inkomsten en uitgaven in kaart te brengen, waarna we kijken we of er nog recht is op mogelijke toeslagen, teruggaven en of kwijtscheldingen via de Belastingdienst.

Vervolgens bepalen we aan de hand van de beslagvrije voet of er ruimte is om tot een betalingsregeling te komen.

Wanneer mensen dieper in de problemen zitten, proberen we in samenwerking met schuldhulpverleners en budgetbegeleiders tot een oplossing te komen. Dit kan voor Faircasso het moment zijn om de cliënt te begeleiden naar een dergelijke instantie.

Schuldhulpmaatje

Toeslagen

Teruggaven

Kwijtschelding