Dossier uitgelicht | #01

25-01-2019

Waar een zaadje wordt geplant, is een kans dat er een plantje groeit. Dit spreekwoordelijke zaadje was voor ons de schuldhulp-flyer die Wilfred achterliet tijdens een huisbezoek bij meneer Visser*, naar aanleiding van een openstaande vordering . Deze flyer motiveerde meneer Visser om de geboden hulp aan te nemen, wat een uitzichtloze situatie veranderde in een hoopvolle toekomst.

Situatieschets

Nadat meneer Visser (55 jaar) de schuldhulp-flyer vond in zijn brievenbus besloot hij het een kans te geven, niet geschoten is altijd mis. Op dit moment heeft hij een leidinggevende functie bij een bedrijf in de stijgerbouw. Meneer Visser maakt zijn post open en weet wat er speelt op financieel gebied. Zijn belastingaangifte wordt jaarlijks gedaan door zijn werkgever. Er is geen sprake van achterliggende problematiek (zoals verslaving, ziekte, scheiding).

Oorzaken schulden

Meneer Visser heeft tussen 2001 en 2006 een eigen onderneming gehad in de stijgerbouw. Het eigen bedrijf liep niet meer en er ontstond een schuldenlast richting de €100.000. Hij heeft de onderneming niet failliet laten verklaren en besloot na 2006 om weer in loondienst te gaan en zelf regelingen te treffen met schuldeisers. Hiermee is het schuldbedrag terug gebracht naar €75.000. Het aflossen ging goed totdat schuldeisers de regelingen wilden verhogen, waarna er beslagleggingen (loonbeslag, bankbeslag) werden gedaan. In 2007 heeft meneer Visser in de WSNP gezeten, maar is er zelf uit gestapt.

“WE ZIJN VERBAASD DAT EEN
INCASSOBUREAU HULP BIEDT IN
PLAATS VAN ONS NOG DIEPER IN
DE SCHULDEN WERKT.”

Samen zoeken naar een oplossing

Tijdens een intakegesprek met onze afdeling Schuldhulpbegeleiding is zijn situatie in kaart gebracht. De schuldenlast en het aantal deurwaarders die geld van hem verwachten is hoog. We leggen hem de verschillende opties uit en adviseren hem bewindvoering. Na overleg met zijn vrouw besluiten zij om ons advies ter harte te nemen en brengen wij hen in contact met Ornithos. Tijdens een kennismakingsgesprek met Ornithos worden zorgen en verwachtingen op tafel gelegd en wordt er gekeken naar een klik tussen hulpvrager en bewindvoerder. Een week later belt meneer Visser dat zij in zee gaan met Ornithos. Het verzoekschrift tot bewindvoering is ingediend bij de rechtbank in Rotterdam, de zitting zal in januari 2019 plaatsvinden.

Toekomstperspectief

Meneer en mevrouw Visser worden binnenkort door de rechter onder bewind gesteld bij Ornithos. Doordat zij samen een hoog inkomen hebben (een hoge aflossingscapaciteit) kunnen alle schulden binnen drie jaar 100% afgelost worden. Deze oplossing creëert veel rust bij meneer en mevrouw Visser en is natuurlijk ook gunstig voor de schuldeisers. Een financieel gezonde situatie, waar een plant tot bloei kan komen. En daar plukken zij maar ook u de vruchten van.

* De namen zijn wegens privacyredenen veranderd.