Klachten

Het contact met onze dossierbehandelaars verloopt in de regel altijd zonder problemen.

Mocht onverhoopt om welke reden dan ook het contact met de dossierbehandelaar niet goed verlopen dan kunt u een klacht indienen.

U kunt uw klacht schriftelijk of per e-mail indienen. Een schriftelijke klacht dient te zijn gericht aan: Faircasso, t.a.v. de klachtbehandelaar, Postbus 23379, 3001 KJ Rotterdam. Een klacht per e-mail dient te worden verzonden aan klachten@faircasso.nl

De ontvangst van uw klacht wordt binnen vier werkdagen na ontvangst schriftelijk of per e-mail door Faircasso aan u bevestigd.