Overschrijven

Wilt u via uw eigen bank een bedrag overschrijven? Vermeld dan het dossiernummer en de naam van de persoon of het bedrijf in de omschrijving.

Het bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer NL31 INGB 000 6580524 ten name van Faircasso.