Wie & Waarom

In het huidige economische klimaat kan reguliere incasso voor het kwetsbare deel van de samenleving nauwelijks meer gezien worden als maatschappelijk verantwoord. Vonnis halen op een debiteur die financieel al op het randje leeft, leidt in de meeste gevallen tot een groter probleem voor de debiteur, de leverancier en ook de maatschappij, u dus!

Faircasso is opgericht om uw achterstanden op een correcte wijze te incasseren, maar ook om te helpen een groter maatschappelijk probleem op te lossen. Daarom is Faircasso als stichting opgericht. Hiermee zijn wij het eerste professionele incassobureau zonder winstoogmerk, waarbij vakkundige incasso wordt opgevolgd door professionele persoonlijke begeleiding voor de hulpbehoevende debiteur.

De volledige winst vloeit terug naar het intensieve incassoproces, begeleiding van de hulpbehoevende debiteur, preventieve voorlichting aan financieel kwetsbaren en ondersteuning van initiatieven die een bijdrage leveren aan een gezondere sociale economische maatschappij.

Faircasso is opgericht voor organisaties die, streven naar een goed incassoresultaat, maar ook vinden dat hun incassopartner klanten, bewoners of leden socialer moet benaderen en die uw relatie niet onderuit halen, maar overeind helpen. Tevens is hiermee de kans op klantbehoud het grootst.