FAQ

Waarom kiezen voor Faircasso?

Fraude, misbruik en nalatigheid moeten worden aangepakt, maar wanneer uw debiteur wel wil, maar niet kan betalen, zouden alle betrokkenen veel meer geholpen zijn bij persoonlijke hulp en begeleiding in plaats van kostbare en langdurige gerechtelijke procedures. Is een passende regeling mogelijk, heeft debiteur nog recht op fiscale toeslagen, teruggaves en of kwijtscheldingen, zou budgetbegeleiding wenselijk zijn of is de situatie dusdanig dat slechts schuldhulp uitkomst kan bieden? Deze manier van maatschappelijk verantwoord incasseren vergt veel tijd en energie, maar geeft een hoger rendement, beperkt het kostenrisico en is de laatste mogelijkheid tot klantbehoud. Dus Sociaal, Kostenbeperkend, Hoog rendement en Klantbehoud, daarom kiezen voor Faircasso.

Hoe kan ik dossiers aanleveren?

Zodra Faircasso de getekende overeenkomst heeft ontvangen kunt u uw incassozaken indienen. Bij voorkeur ontvangen wij de dossiers digitaal, per stuk of in batches in een overeengekomen format. Ook bieden wij de mogelijkheid om vanuit uw financieel of creditmanagement pakket dossiers met een druk op de knop over te dragen. Voor de gangbare pakketten zijn koppelingen per direct beschikbaar, anders biedt maatwerk een oplossing.

Kan ik mijn incassodossiers volgen?

Via onze “klanten Login” kunt u 24/7 uw dossiers inzien. In één oogopslag is te zien in welke fase het dossier zich bevindt en hoeveel uw debiteur reeds heeft voldaan. Daarnaast kan er op verzoek maandelijks een rapportage van de gewenste portefeuille worden verzorgd.

Is er een ondergrens hoofdsom voor aan te leveren incassozaken?

Faircasso is in te zetten voor de incasso van al uw onbetaalde facturen waarvan de uiterste betaaldatum is verstreken.

Waarom kan ik niet inloggen?

Heeft u lopende dossiers bij Faircasso en kunt u toch niet inloggen, neem dan contact op met onze servicemedewerker onder nummer 010 – 79 00 633 of mail naar klantenservice@faircasso.nl ovv klantnummer en klantnaam.

Wat is de DSO van ons bedrijf?

Om de gemiddelde openstaande termijn van uw bedrijf te berekenen zijn een aantal gegevens nodig, via onderstaande link kunt u met behulp van een eenvoudig rekenmodel uw DSO bepalen. Voor meer hulp of ondersteuning bij het beoordelen van uw financiële situatie kunt u contact opnemen met onze servicemedewerker onder nummer 010 – 79 00 633 of mail naarklantenservice@faircasso.nl

Wat als mijn factuur niet geïncasseerd kan worden?

Afhankelijk van de hoofdsom en de situatie doen wij u een voorstel voor een mogelijk vervolg en/of gerechtelijk traject. Wilt u dit liever niet dan kunt u op dat moment de opdracht beëindigen. Indien wij u geen voorstel doen, wordt het dossier afgewikkeld en wordt het overeengekomen bedrag aan behandelkosten in rekening gebracht. Mochten er deelbetalingen door uw debiteur gedaan zijn dan worden de in rekening gebrachte incassokosten daarmee verrekend.

Kan ik beslag laten leggen op het vermogen of inkomen van mijn debiteur?

Beslaglegging kan pas indien u een vonnis op de debiteur heeft. Dit verkrijgt u door uw vordering aan de rechter voor te leggen. Onze partner “Van Es Gerechtsdeurwaarders” draagt zorg voor het dagvaarden van de debiteur. Wanneer de rechter uw vordering heeft toegewezen, verkrijgt u het vonnis, waarmee de deurwaarder verder kan gaan werken. Indien u een grote vordering heeft en u wilt vermogen van de debiteur zeker stellen, kan er aan de rechter toestemming worden gevraagd tot het leggen van conservatoir beslag. Er wordt dan beslag gelegd voordat u een vonnis heeft.

Kan ik als particulier ook een vordering indienen?

Pas na beoordeling kunnen wij bepalen of uw dossier in behandeling genomen kan worden. Stuur voor de beoordeling de betreffende rekening en een duidelijke omschrijving naar klantenservice@faircasso.nl

Waar kan ik met andere vragen terecht?

Vragen die hier niet worden beantwoord kunt u mailen naar klantenservice@faircasso.nl