Werkwijze MVI

Fase 1

In beginsel incasseren onze incasso-specialisten achterstanden op een correcte en efficiënte wijze, zoals dat verwacht mag worden van een professionele incassopartner. Hierin gebruiken wij beproefde systemen en werkwijzen met inzet van hedendaagse middelen als SMS, E-mail, gesproken bericht en een intelligent belsysteem. Gedurende de eerste incasso-fase verrijken wij op verschillende momenten de data, om zo snel mogelijk in contact te komen met uw klant om een betaling van de achterstand af te spreken.

‘Wil wel, kan niet’ of ‘kan wel, wil niet’

Binnen maximaal 5 weken proberen wij erachter te komen met wat voor soort debiteur we te maken hebben. Als blijkt dat er sprake is van fraude of nalatigheid, zal uw klant (in overleg met u) versneld in een gerechtelijke procedure worden aangeschreven.

Fase 2

Wanneer blijkt dat uw klant bereid is mee te werken, dan nemen wij hem bij de hand en zoeken wij samen naar een oplossing. Onze schuldbegeleiders analyseren de inkomsten en uitgaven en onderzoeken of er nog recht is op fiscale toeslagen, teruggaven en mogelijke kwijtscheldingen. Indien onze inzet niet leidt tot het gewenste resultaat, trachten wij samen met budgetcoaches, schuldhulpverleningsinstanties, gemeenten en met de debiteur te zoeken naar oplossingen om de vordering van onze opdrachtgever betaald te krijgen. Daarnaast hebben wij als doel dat we de debiteur structureel uit de financiële problemen willen helpen.

Dit is onder andere mogelijk omdat wij een groot deel van het bedrijfsresultaat specifiek terug laten vloeien naar dit deel van het incassoproces. Deze persoonlijkere, intensievere en maatschappelijk verantwoorde incassomethode biedt kansen om een beter resultaat te behalen, terwijl het ons tevens onderscheidt van incasso bureau’s “harde aanpak” hanteren.

Operationele zekerheid

Wij zijn een samenwerking aangegaan met Van Es Gerechtsdeurwaarders uit Rotterdam om operationele zekerheid te kunnen garanderen, de back-up te hebben van een toonaangevende partij en om op een duurzame wijze ons bedrijf te starten. We werken vanuit één locatie, vanuit een separate database met hetzelfde incassosysteem en maken gebruik van elkaars kennis en diensten om zodoende een optimaal maatschappelijk verantwoord resultaat te realiseren voor onze opdrachtgever.